o noso idioma

inicio
presentación da campaña
o noso idioma
usos do galego
publicacións
TABLÓN DE ANUNCIOS
a nosa música
contacto

HISTORIA DO GALEGO 
NORMATIVA DO GALEGO (BD) 
o noso idioma

presentarase a historia do galego o traverso das etapas da historia máis importantes que axudará a facer desta sección, un apartado de consulta, incluíndo os enlaces para amplia-la información.

recolleránse aqueles arquivos para a consulta da normativa galega. Neste caso o apartado será revisado cada vez que exista unha modificación nesta normativa

Ir al inicio