publicacións

inicio
presentación da campaña
o noso idioma
usos do galego
publicacións
TABLÓN DE ANUNCIOS
a nosa música
contacto

o ano de maría mariño 
historia do 17 de mayo 
premios literarios 
novos talentos 
publicacións

as publicacións, ben sexan de carácter interno, é dicir, da campaña ou ben de carácter xeral na Subdirección Xeral da Política Lingúistica, recolleránse nesta sección

Ir al inicio