TABLÓN DE ANUNCIOS

inicio
presentación da campaña
o noso idioma
usos do galego
publicacións
TABLÓN DE ANUNCIOS
a nosa música
contacto

BECAS E AXUDAS 
CURSOS E ACTIVIDADES 
PROBAS OFICIAIS DE GALEGO 
TABLÓN DE ANUNCIOS

o tablón de anuncios funcionará para recoller as convocatorias, cursos e datas de acontecementos como os que figuran no menú.

Ir al inicio