usos do galego

inicio
presentación da campaña
o noso idioma
usos do galego
publicacións
TABLÓN DE ANUNCIOS
a nosa música
contacto

FAMILIA 
ESCOLA 
SANIDADE 
TIC 
ADMINISTRACIÓN 
OCIO E TEMPO LIBRE 
usos do galego

nesta sección recolleránse os preceptos da gramática do galego segundo os sectores de aplicación, isto é prestando a gramática galega adaptarase tamén os mesmos.

Ir al inicio